Obrázek byl vytvořen pomocí Smartmocups a Midjourney

Nenajímejte překladatele pro své dashboardy: Naučte je vyprávět příběhy

Mnoho dnešních dashboardů je jen hromádka KPI, které nemají žádný skutečný účel ani zaměření. Pokud dashboardy, které vidíme kolem, ještě nevyprávějí datové příběhy, neznamená to, že vaše dashboardy nemohou. Dovolte mi vám něco říct: dashboardy mohou a měly by vyprávět příběhy. A pokud je nevyužíváte naplno, přicházíte o cenné insighty a příležitosti.

Dashboardy mají potenciál efektivně komunikovat insighty a pomoct uživatelům s rozhodováním. To je podstata storytellingu s daty. V tomto článku se budeme zabývat tím proč je storytelling v dashboardech důležitý a jak ho dosáhnout.

Dashboardy jako vypravěči příběhů:

Někteří lidé věří, že pouze zkušený storyteller dokáže přeměnit informace z dashboardu na příběh a představit ho uživatelům. Ačkoli je to do jisté míry pravda, jaký smysl má dashboard, který potřebuje překladatele mezi ním a finálním uživatelem?

Dashboardy by měly být navrženy tak, aby umožňovaly přímou interakci s uživatelem. Měly by být schopny odpovědět na otázky „Proč?“ pro diagnostickou analýzu a „Co kdyby?“ pro prediktivní analýzu. Úlohou storytellera v tomto procesu není interpretovat dashboard, ale navrhnout ho tak, aby vyprávěl jasný a zajímavý příběh.

Obsah: Nezůstávejte jen u KPI – Přidejte relevantní kontext a business drivery

Při navrhování přístrojového panelu je důležité zahrnout relevantní interní a externí kontext. Neomezujte se pouze na porovnávání aktualu s rozpočtem – podívejte se na trendy, extrapolace a scénáře. Ujistěte se, že máte správné časové období pro porovnání, a jako benchmarky používejte průměry z odvětví nebo konkurenční měřítka a relativní cíle.

Do stejného dashboardu přidejte a sledujte interní a externí business drivery. Mluvte se s vašimi stakeholdery ve fázi návrhu dashboardu, nikoliv až ve fázi jeho interpretace. Tím, že do dashboardu přidáte relevantní metriky, můžete pokrýt 90% možných vysvětlení a najít odpověď na otázku „proč“ přímo uvnitř dashboardu.

Pokud potřebné relevantní údaje pro odpověď na otázku „proč“ nelze nalézt ve vašem datovém skladu, je čas tam přidat relevantní provozní, marketingové, zákaznické a konkurenční metriky. Pravděpodobně už tuto veškerou informaci sbíráte a nějaký jiný oddělení ji používá odděleně od vás. Sloučením těchto informací ve vašem driver-based dashboardu můžete vytvořit komplexnější a přesvědčivější příběh.

Forma: Vytvořte svůj příběh prostřednictvím chytrého designu

Pokud jde o návrh přístrojového panelu, místo je cenné. Pro nejlepší vnímaní příběhu chcete umístit co nejvíce informací na jednu obrazovku, a zároveň zajistit, aby byly viditelné jen části relevantní pro váš příběh. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout, aniž byste přehltili koncového uživatele:

  • Používejte kompaktní vizuální prvky, abyste veškerý obsah dashboardu vměstnali na jednu obrazovku a příběh byl viditelný na první pohled.
  • Využívejte podmíněné formátování a tolerance odchylky k zvýraznění všeho, co souvisí s příběhem, zatímco všechno irelevantní zůstane neutrálně šedé.
  • Použijte “alert color“ (jednu výraznou barvu) namísto klasického červeno-zeleného schématu, pro rychlejší porozumění a zaměřeni se na to, co je relevantní.

Storytelling v dashboardech není otázkou, zda, ale jak

Takže tady to máte, dashboardy mohou a měly by vyprávět příběhy. Zaměřte se na uživatele a soustřeďte se na správný obsah a formu tak vytvoříte poutavé datové příběhy, které umožňují rozhodování. Pamatujte, že vyprávění příběhů v dashboardech není otázkou zda, ale jak. Takže dejte se do toho, posuňte své dashboardy na další úroveň a nechte je vyprávět příběh vašich dat.

Spread the word. Share this post!