Foto od This is Engineering RAEng z Unsplash

Proč by FP&A neměly tlačit na digitalizaci příliš rychle

„Pokud chceš jet rychle, jdi sám. Pokud chceš jít daleko, jděte společně.”- Africké přísloví.

Pokud se chystáte vydat na cestu digitalizace, nezapomeňte vzít své zaměstnance s sebou. Tento krátký článek vysvětluje, jak mohou FP&A pomoci organizacím vyhnout se tří – až pětileté mezeře mezi přijetím technologii a mindsetem zaměstnanců.

Technologie není jediným faktorem úspěchu

Mnoho společností se dívá na digitální transformaci pouze technologickýma očima – zaměřuje se na:

 • mapování všech možných zdrojů dat a závislostí mezi nimi,
 • budování koncepčního datového modelu,
 • a vytvoření robustního datového skladu.

Firmy zavádí moderní nástroje pro real-time reporting a hloubkovou analýzu dat, jen aby za pár týdnů zjistili, že se v jejich rozhodovacím procesu nic nezměnilo. Jako obchodní analytik v korporacích a později jako externí konzultant jsem byla opakovaně svědkem toho, jak vrchní nebo střední management ignoroval datové insighty při svém rozhodování. I když jim tyto insighty byly snadno dostupné. Intuice, názory, izolovaná pozorování, nedostatek kritického myšlení zamlžuje naše vidění.

I když je adopce moderních technologii důležitá, žádný zbrusu nový reportovací nastroj nám nemůže pomoci, dokud nezměníme způsob, jakým se rozhodujeme. Největší překážky na cestě k data-driven organizaci nejsou technologické, ale psychologické. Pěstování kultury založené na datových insightech je nejobtížnějším a časově nejnáročnějším krokem.

Jak FP&A může posunout kolektivní myšlení organizace k zapojení dat do každodenního života?

 1. Začněte formovat kulturu dříve, než bude zavedena technologie. Pokud budete postupovat správně, technologie dá Vašim zaměstnancům data, která budou používat, a nebudou ignorovat.
 2. Jděte nad rámec školení nástrojů Business Intelligence (BI) – zaměřte se na dovednosti relevantní pro rozhodování na základě dat:
 • Analýza dat. Pomozte svému FP&A týmu jít dále než k pouhé lokalizaci problémů. Poskytněte jim sadu dovedností nezbytných pro pochopení business driverů, vyhodnocení možností a hledáni řešení obchodních problémů.
 • Vizualizace dat a Data Storytelling. Naučte své business analytiky, aby poskytovali informace v takové formě, aby je Vaše oči rychle vnímaly a mozek z nich získával nejdůležitější insighty.
 • Kritické myšlení. Nechte svůj tým zvyknout si neustále zpochybňovat své vlastní znalosti, úsudky a kvalitu dostupných informací.
 • Rozhodování. Seznamte svůj tým s rozhodovacími frameworky pro vědomé a strukturované rozhodovaní.
 1. Rozhodování je proces, proto jej řiďte jako proces: se strategií, vykonáváním a monitorováním kvality v každém kroku. Stanovte formální procesy pro přijímání důležitých rozhodnutí ve Vaší organizaci a osobně je dodržujte až do posledního písmene.

Zvažte začlenění manažerských technik, které dramaticky zlepšují kvalitu rozhodování a podporují využívaní dat:

 • Premortem. Technika, ve které si rozhodovací tým představuje, že projekt nebo organizace selhala v důsledku jejich rozhodnutí, a poté pracuje zpětně a určuje, co by potenciálně mohlo vést k selhání projektu nebo organizace. Premortem legitimizuje pochybnosti a poukazuje na oblasti, kde je třeba získat a analyzovat více dat.
 • Dekorelace chyby. Technika rozhodování, při které jsou všichni účastníci požádáni, aby před diskusí o problému napsali velmi krátké shrnutí svého názoru. Pořadí, ve kterém přijímáme informace, tedy neovlivňuje náš úsudek. Tento postup dobře využívá rozmanitost znalostí a údajů dostupných v místnosti.
 1. Začleňte externí data do svých každodenních rozhodnutí. Nespoléhejte se pouze na to, co vám říkají vaše interní systémy. Přestaňte se svého týmu ptát na gap oproti budgetu. Využijte údaje o konkurenci, údaje o trhu a odvětví jako zdroj relevantních kontextových a objektivních referenčních hodnot.
 2. Buďte agentem změny ve své organizaci. Tým FP&A byl vždy nejblíže ke zdrojům dat a nejšikovnější v získávání relevantních insightů a jejích interpretací. Pomozte zbytku podniku tyto dovednosti získat, protože již nejsou konkurenční výhodou, ale základem pro přežití.

Jako FP&A lídr ve Vaší organizaci buďte jemným průvodcem a přísným tazatelem. Zpochybňujte rozhodnutí učiněná spolu s Vámi nebo jen ve Vaší přítomnosti. Podporujte spoléhání se na data, nikoli na pouhou výměnu názorů. Jinak Váš tým skončí jako ve slavném citátu Jamese Barksdala „Pokud máme data, podívejme se na data. Pokud máme pouze názory, jdeme s mým.“

Článek byl poprvé publikován na FP&A Trends Portal   

Spread the word. Share this post!