Image was generated with Midjourney

Pravda o dashboardech: Nejsou to analytické nástroje

Dashboardy jsou jako švýcarské nože obchodního světa – všichni si myslí, že umí všechno, ale ve skutečnosti jsou dobré jen pro pár konkrétních úkolů. Pokud patříte k lidem, kteří si myslí, že dashboardy jsou začátkem a koncem obchodní analýzy, je čas na kontrolu reality. Pravdou je, že dashboardy jsou skvělé pro monitorování a vysvětlování provozních výkonů, ale nenahrazují analytické nástroje.

Stephen Few, autor knihy „Information Dashboard Design“, ví, o čem mluví. Původně, v roce 2006, rozdělil dashboardy do tří kategorií: strategické, analytické a provozní. Ale když v roce 2013 vyšlo druhé vydání jeho knihy, změnil názor. Uvědomil si, že dashboardy jsou vynikající pro monitorování výkonu, ale ne pro hloubkovou analýzu. A hádejte co? S tím souhlasím.

Pojďme tedy prozkoumat, kdy jsou dashboardy nezbytné a kdy potřebujete vytáhnout velké zbraně. Mám ráda dashboardy – nepochybujte o tom – a existuje pro ně spousta obchodních případů. Ale pokud chcete z nich vytěžit maximum, musíte znát jejich omezení.

Zóna dashboardů

Představte si graf se čtyřmi kvadranty. Osa x představuje strategické vs. provozní otázky, zatímco osa y představuje analýzu vs. vysvětlení. Dashboardy jsou vhodné pouze pro vysvětleni provozního výkonu. Tomu říkám „zóna dashboardů“

Operational Explanatory: Provozní vysvětlující nástroje

Nejprve je třeba si uvědomit, že dashboardy jsou skvělé při monitorování a vysvětlování provozních (nikoliv strategických) výsledků. Většina obchodních problémů spadá do této kategorie, a to je místo, kde dashboardy září. Zóna dashboardů je obrovská a kritická pro včasné rozhodování napříč všemi obchodními funkcemi.

Dashboardy mohou odpovědět na otázky jako: Proč se naše marže snížila navzdory nárůstu tržeb? Proč naše marketingové kampaně negenerují očekávanou návratnost investic? Kolik zákazníků zrušilo své předplatné a proč?

Dobře navržené driver-based dashboardy by měly kombinovat klíčové ukazatele výkonu s jejich ovlivňujícími faktory – business drivery, které vám pomohou pochopit, proč došlo k neočekávané změně. Například obchodní faktory ovlivňující marži společnosti mohou zahrnovat změnu produktového mixu směrem k nízko maržovým produktům, objemové slevy, slevy za včasnou platbu, změny cen nákupu kvůli cenám surovin nebo energie nebo změny nákladů na dopravu a logistiku kvůli cenám paliva.

Ale pojďme být realističtí: když používáte dashboard nebo upravujete filtry a časové rámce, nevykonáváte skutečnou analýzu. Všechna analýza již byla provedena při návrhu dashboardu nebo dokonce dříve během explorační analýzy.

Operational Exploratory: Provozní analytické nástroje

Analýza provozního výkonu je ta pravá analýza. Manažeři provozu, datoví vědci a obchodní analytici hledají odpovědi na otázky jako: Jaké jsou naše klíčové faktory prodeje (sales drivery)? Jak můžeme optimalizovat náš dodavatelský řetězec, abychom snížili náklady? Jak můžeme docílit toho, aby zákazníci neodcházeli?

Zde přicházejí na řadu statistické nástroje a nástroje strojového učení – nikoli dashboardy. Data použitá v této analýze (interní i externí) by měla pocházet z datového skladu společnosti. Stejná data, která používáme k pochopení vztahů, kauzality a vlivu mezi klíčovými metrikami a business drivery, budou později užitečná i v našich dashboardech pro pravidelné monitorování, vysvětlení a kontribuční analýzu.

Strategic Explanatory: Strategické vysvětlující nástroje

Možná si říkáte: „Pokud používám dashboardy k monitorování a vysvětlování provozního výkonu, proč bych nemohl udělat totéž se strategickým výkonem?“ Krátká odpověď je, že můžete, ale pouze pro monitorování. Je nepravděpodobné, že otázky jako „Proč zákazníci volí naše konkurenty místo nás?“ nebo „Proč je míra fluktuace našich zaměstnanců vyšší než průměr odvětví?“ půjde zodpovědět pouze na základě interních dat.

Určitě byste měli sbírat nejen interní, ale i externí tržní a konkurenční data. Sledujte ukazatele jako ceny konkurentů a promoční aktivity; slouží jako klíčové vysvětlující faktory v provozních dashboardech. Nicméně musíme si přiznat: celkový objem a rozmanitost dat potřebných pro strategická vysvětlení nejsou pravděpodobně snadno dostupné. Pokud jde o strategické otázky, obchodní analytici s podporou vyššího managementu musí hledat pravděpodobné vysvětlení za hranicemi firemních dashboardů.

Strategic Exploratory: Strategické analytické nástroje

Zde se řídicí panely ocitají mimo svou hloubku a nedokážou poskytnout uspokojivé odpovědi na otázky jako: Jaké jsou nové trendy v našem odvětví? Jaký je tržní potenciál nového produktu? Co dělají naši konkurenti? K dobytí této země nejistot by měl být použit průzkum trhu, strategická analýza a pomoc poradců a konzultantů.

Závěr

I když mají dashboardy svá omezení v širším rámci analytiky, jejich nezbytná role při monitorování a vysvětlování provozního výkonu nemůže být podceňována. Dashboardy mají mnoho možností použiti v rámci monitorovaní. Nicméně nenechme je zatížit skutečnou explorační analýzou. Místo toho využijme jejich silné stránky a ponechejme úkol hloubkového průzkumu ve schopných rukou jiných analytických nástrojů.

Spread the word. Share this post!